Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı...
Eklenme : 03.11.2018 | Okunma Sayısı : 2238

Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur.

Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuştur. Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" kavramı doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır."İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" tıbbın, tekniğin ve diğer bilim dallarının çalışma alanı olmuştur.

Firmamızın kullanmış olduğu alüminyum küpeştenin montaj şekli dikme borularının en üst noktadan tabana kadar gijon(saplama) sistemiyle bağlantısı sağlanmaktadır.Bu sistem küpeştenin oynama veya sallanmasını minimuma indirmektedir. Paslanmaz küpeşte malzemesinin kalite sertifikası firmamız tarafından siz müşterilerimize takdim edilecektir. (Proje üstü özel imalatımız vardır).